แหล่งรวมบทความดีๆ

Vitoon Online เป็นแหล่งรวมบทความดีๆ ที่จะกระตุ้นไฟในตัว คนรุ่นใหม่ทุกคน  เพื่อตามหาความสมดุลของชีวิต (Life Balance)

Content Recommend

Corporate & Personal Branding

Digital Marketing

 • Name

  Mr.Vitoon Chomchaypol
  Age : 38 , Height & Weight : 170 Cm & 60 Kg
  Nationality : Thai , Religion : Buddhism

 • Education

  2003
  Bachelor of Accountancy - University of The Thai Chamber Of Commerce , Bangkok, Thailand.
  2017
  Master of Communication Arts in Digital Marketing Communication, Bangkok University, Thailand.

-

Welcome to Vitoon Online Thank for coming

| -